Hĺbka ostrosti

Hĺbka ostrosti

Čo je to hĺbka ostrosti a ako s ňou pracovať?  /  Srnec Karol / 15.08.2023 / 06:00

Ovládnuť prácu s hĺbkou ostrosti patrí k základom fotografie. Priamo súvisí so zaostrovaním. Vplýva ale na ňu viacero faktorov, ktoré si preberieme podrobnejšie.

Čo je to hĺbka ostrosti

Hĺbka ostrosti (pole hĺbky ostrosti) je termín používaný v oblasti fotografie a optiky na popis rozsahu vzdialeností, pri ktorých objekty na snímke alebo v obraze zostávajú pomerne ostro zaostrené. V kontexte fotografovania sa hĺbka ostrosti týka toho, koľko priestoru pred a za zaostreným objektom je stále považované za dostatočne ostré.

Hĺbku ostrosti (Depth of Field/DOF) využívame kreatívne pre dosiahnutie určitého vizuálneho zámeru. Pri malej hĺbke ostrosti, keď je popredie a pozadie rozostrené, vynikne fotografovaný objekt, alebo len jeho určitá časť. Pri veľkej hĺbke ostrosti vidíme celý záber ostrý, od popredia až po pozadie. Umožňuje nám to vidieť ostro všetky časti fotografovanej scény.

 

Hĺbka ostrosti je ovplyvnená niekoľkými faktormi, ako sú:

 • Clona (apertura): Väčšie clonové čísla (menšia apertura, napr. f/16) poskytujú väčšiu hĺbku ostrosti, zatiaľ čo menšie clonové čísla (väčšia apertura, napr. f/2.8) vedú k menšej hĺbke ostrosti.
 • Ohnisková vzdialenosť: Kratšia ohnisková vzdialenosť (širokouhlý objektív) má tendenciu mať väčšiu hĺbku ostrosti než dlhšia ohnisková vzdialenosť (teleobjektív).
 • Veľkosť snímača (filmu): Menšie snímače (ako u kompaktných fotoaparátov) majú obvykle väčšiu hĺbku ostrosti v porovnaní so väčšími snímačmi (ako u zrkadloviek s plným snímačom).
 • Vzdialenosť od objektu: Objekty bližšie k fotoaparátu budú mať menšiu hĺbku ostrosti než objekty vzdialenejšie.

 

Výber techniky má veľký vplyv na prácu s hĺbkou ostrosti. Mobil, ktorý má maličký snímač a objektív s krátkou hĺbkou ostrosti sa prakticky nedá dosiahnuť malá hĺbka ostrosti. Preto sa bokeh softvérovo simuluje. Ľahko sa ním ale dosahuje veľká hĺbka ostrosti. Naproti tomu plnoformátový fotoaparát so svetelným teleobjektívom umožňuje dosiahnuť veľmi malú hĺbku ostrosti, doslova len pár milimetrov. Problematické je ale s ním dosiahnuť väčšiu hĺbku ostrosti. Každý systém má určité limity pre prácu s hĺbkou ostrosti, ktoré by ste mali pri výbere techniky zvážiť.

 

Ako rôzne faktory vplývajú na hĺbku ostrosti, si môžete vyskúšať na DOF simulátore.

 

DOF Simulator.

Ako využiť hĺbku ostrosti

Práca s hĺbkou ostrosti je dôležitým aspektom fotografovania, ktorý môže výrazne ovplyvniť výsledný vzhľad vašich snímok. Fotograf ju využíva premyslene a kreatívne, s konkrétnym zámerom. Vyberá si objektív a fotoaparát, ktorý mu umožní realizovať jeho zámer. Pracuje s clonovým číslom, zaostrovacou vzdialenosťou a vzdialenosťami medzi ním a fotografovaným objektom a medzi fotografovaným objektom a inými objektami, alebo pozadím.

 

Širokouhlý 24 mm objektív poskytuje väčšiu hĺbku ostrosti.

 

Portrétny objektív 85 mm s vysokou svetelnosťou poskytuje malú hĺbku ostrosti.

 

Tu je niekoľko tipov, ako efektívne pracovať s hĺbkou ostrosti:

 • Zvoľte vhodnú clonu: Clona (clonové číslo) je jeden z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich hĺbku ostrosti. Väčšie clonové čísla (menšia apertura, napr. f/16) poskytujú väčšiu hĺbku ostrosti, zatiaľ čo menšie clonové čísla (väčšia apertura, napr. f/2.8) vedú k menšej hĺbke ostrosti. Pre portréty a vytvorenie efektu rozostreného pozadia môže byť vhodné použiť menšiu hĺbku ostrosti, zatiaľ čo pri krajine alebo skupinových snímkach by mohla byť vhodná väčšia hĺbka ostrosti.
 • Vyberte vhodný objektív: Rôzne objektívy majú rôzne charakteristiky hĺbky ostrosti. Teleobjektívy majú tendenciu mať menšiu hĺbku ostrosti, zatiaľ čo širokouhlé objektívy majú väčšiu hĺbku ostrosti. Vyberte objektív v závislosti od toho, aký efekt chcete dosiahnuť.
 • Zamerajte sa na správny subjekt: Zamerajte sa na hlavný subjekt, ktorý chcete mať v obraze ostrý. To môže byť napríklad tvár pri portréte alebo iný dominantný prvok na snímke.
 • Vytvorte odstup od pozadia: Ak chcete dosiahnuť efekt rozostreného pozadia (bokeh), vytvorte dostatočný odstup medzi hlavným subjektom a pozadím. To pomôže vytvoriť krásne rozostrené svetlé body alebo textúry v pozadí.
 • Využite program priority clony alebo manuálny režim: Obidva programy umožňujú nastaviť hodnotu clony a tým ovplyvňovať hĺbku ostrosti.
 • Experimentujte a skúšajte: Najlepším spôsobom, ako sa naučiť pracovať s hĺbkou ostrosti, je experimentovať. Skúšajte rôzne clony, objektívy a vzdialenosti od objektov. Hrajte sa s rôznymi kompozíciami a pozíciou fotoaparátu.

 

Poznámka: Pri malej hĺbke ostrosti musíte zaostrovať na milimeter presne, preto musíte ovládnuť zaostrovanie. Pri niektorých situáciách môže byť užitočné použiť manuálny zaostrovací režim. To vám umožní presne nastaviť, ktorý bod bude zaostrený, bez toho aby vás fotoaparát prepol na iný bod počas fotografovania. Využite "focus peaking" alebo zväčšenie obrazu na obrazovke.

Výpočet hĺbky ostrosti

Hĺbka ostrosti sa dá vypočítať. Stačí do príslušného vzorca zadať parametre, ktoré DOF ovplyvňujú. Jednoduchšie je ale použiť tzv. DOF kalkulátor. Ten nájdete na internete, alebo si ho môžete nainštalovať do mobilu ako aplikáciu.

 

 

Schéma vplyvu clony na hĺbku ostrosti.

 

Depth of field kalkulátory:

https://www.photopills.com/calculators/dof

https://www.dofmaster.com/dofjs.html

Kontrola hĺbky ostrosti

Niektoré zrkadlovky a bezzrkadlovky umožňujú kontrolovať hĺbku ostrosti. Zrkadlovky pracujú s otvorenou clonou (kvôli svetlejšiemu obrazu v hľadáčiku a automatickému zaostrovaniu). Pokročilejšie modely majú vpredu tlačidlo DOF, po jeho stlačení sa privrie clona na nastavenú pracovnú hodnotu. V hľadáčiku potom možno skontrolovať jej vplyv na hĺbku ostrosti. Nevýhodou je, že sa pri tom stmaví obraz a kontola môže byť obtiažna.

Lepšie sú na tom bezzrkadlovky, pretože majú elektronický hľadáčik, ktorý obraz ukazuje jasný, aj keď je clona privretá. U niektorých modelov môžete v menu nastaviť, či má živý náhľad odrážať aj nastavenie clony, alebo má byť clona otvorená, ako u zrkadloviek. Naštudujte si návod k vášmu fotoaparátu, ako môžete kontrolovať hĺbku ostrosti a či vôbec.

Poznámka: V praxi skúsení fotografi bežne nepoužívajú výpočet, ani kontrolu DOF, majú dostatok skúseností, aby vedeli kam majú zaostriť a akú nastaviť clonu.

Hĺbka ostrosti v praxi

Malá hĺbka ostrosti

Malá hĺbka ostrosti s výrazne rozostreným pozadím je jedným z najobľúbenejších prostriedkov, ako urobiť záber zaujímavý. Zároveň sa tak zbavíte rušivých prvkov v popredí a pozadí. Malú hĺbku ostrosti dosiahnete výberom vhodného fotoaparátu a objektívu, ktoré majú potenciál pre prácu s malou DOF. Ďalej musíte nastaviť nízke clonové číslo. Rovnako dôležité je, z akej vzdialenosti budete snímať fotografovaný objekt a ako ďaleko je za ním pozadie. Čím je objekt bližšie a pozadie ďalej, tým je hĺbka ostrosti menšia.

 

Malá hĺbka ostrosti je obľúbená v portrétnej fotografii. Fotografovaný objekt pekne vynikne na rozostrenom pozadí.

 

V makrofotografii sa ani nedá dosiahnuť väčšia hĺbka ostrosti, pretože zaostrujeme na krátku vzdialenosť. O to presnejšie je nutné zaostrovať.

 

Tip: Ak sú vaše možnosti rozostriť pozadie obmedzené, starostlivejšie vyberajte pozadie, tak aby bolo menej rušivé a čo najďalej od hlavného fotografovaného objektu.

 

Nestačí len nastaviť malú hĺbku ostrosti, musíte aj kontrolovať štruktúru a vzdialenosť pozadia.

 

Malú hĺbku ostrosti môžete využiť pri fotografovaní detailov.

 

Poznámka: Malá hĺbka ostrosti je len jedným zo spôsobov ako vyčleniť fotografovaný objekt z prostredia a upriamiť na neho pozornosť. Môžete to dosiahnuť napríklad aj nasvietením objektu.

 

Stredná hĺbka ostrosti

So strednou hĺbkou ostrosti sa stretávame často, väčšinou skôr z dôvodu, že sa nedá dosiahnuť malá DOF, ako že by to bol zámer fotografa. Je to tým, že najrozšírenejšie sú prístroje, ktoré neumožňujú výrazne rozostriť pozadie a získať tak krásny bokeh. Sú situácie, kedy má význam použitie strednej DOF, napr. v situáciach kedy nepotrebujete veľkú ani malú DOF, pretože nijako nezmenia estetiku záberu, ale využijete vyššiu kvalitu objektívu tým, že ho pricloníte. Napríklad v ateliéri, pri fotení portrétov, či v produktovej fotografii, napríklad jedla.

 

Plošná sena, prakticky je jedno akú clonu nastavíte, hĺbku ostrosti v zábere tým nezmeníte. Preto nastavíte optimálnu clonu, pre dosiahnutie najlepšej ostrosti.

 

Pri takomto zábere nastavíte strednú hĺbku ostrosti, aby boli zaostrený všetci v skupine a bolo zrejmé, kde sa akcia odohrávala.

 

Tu pozadie výraznejšie nerozostríte, pretože nedokážete ovplyvniť jeho vzdialenosť od sochy.

 

Na fotografii je všetko ostré, ale nie preto, že by bola nastavená veľká hĺbka ostrosti. Je to preto, že na záberu sú len vzdialenejšie časti mesta, popredie je mimo záberu. Ak by bolo v zábere, bolo by neostré.

 

Stredná hĺbka ostrosti sa používa aj pri dokumentárnom portréte, kedy chceme aby bolo čiastočne rozoznateľné aj prostredie. Ďalej aj pri skupinových fotografiách.

Strednú hĺbku ostrosti dostanete aj keď máte techniku s veľkým potenciálom pre prácu s malou DOF. Je to preto, že niekedy nemáte možnosť voliť vzdialenosť od fotografovaného objektu, ale hlavne vzdialenosť pozadia od neho.

 

Veľká hĺbka ostrosti

Zaostriť môžeme len na jednu vzdialenosť. Nie je možné zaostriť naraz na viac vzdialenosti. Vieme ale dosiahnuť, aby sa rôzne vzdialené objekty/časti obrazu zdali ostré, aj keď nie sú v rovine zaostrenia. Môžeme za to vďačiť nedokonalosti nášho zraku.

Veľkú hĺbku ostrosti využívame pri fotografovaní krajiny, architektúry, interiérov. Ľahšie ju dosiahneme využitím širokouhlejších objektívov. Niekedy to ide aj teleobjektívom, ak vylúčime zo záberu najbližšie popredie a zameriame sa na vzdialenú scénu. V obidvoch prípadoch je ale potrebné nastaviť stredné alebo vyššie clonové číslo.

Všeobecne platí, že ak zaostríte na určitú vzdialenosť, hĺbka ostrosti sa rozprestiera približne 1/3 pred a 2/3 za rovinou zaostrenia. To sa využíva často v krajinárskej fotografii, kde sa zaostrí do tretiny fotografovanej scény.

 

Veľká hĺbka ostrosti je vyžadovaná v krajinárskej fotografii. Jednoduchšie je ju dosiahnuť u fotoaparátu s menším snímačom, v tomto prípade Micro 4/3. Oproti plnému formátu stačí nastaviť polovičnú clonu. Napríklad miesto f/16 stačí nastaviť f/8.

 

Pri pohľade zhora je dosiahnutie väčšej hĺbky ostrosti jednoduchšie. Rovina ostrosti je naklonená.

 

Superširokouhlý objektív poskytuje veľkú hĺbku ostrosti, čo oceníte, ak v zábere potrebujete aj popredie.

 

Tip: Neviete akú clonu nastaviť? Urobte viacero záberov s rôznou clonou a až na veľkom monitore vyberte záber, ktorý sa vám najviac pozdáva.

 

Focus Stacking

Hlavne u fotoaparátov s veľkými snímačmi môže byť obtiažne dosiahnuť dostatočne veľkú hĺbku ostrosti, napríklad v krajinárskej fotografii. Tu pomôže technika Focus Stacking. Fotograf urobí viacero záberov, pričom u každého posunie zaostrovaciu vzdialenosť. V počítači sa potom zábery zložia do fotografie s veľkou hĺbkou ostrosti. Takto sa dá dosiahnuť, aby ste mali v popredí dokonale ostrú kvetinu a v pozadí dokonale ostré končiare hôr.

Technika Focus Stacking sa používa aj pri fotografovaní makra, kedy tiež nestačí pricloniť objektív. Hĺbka ostrosti sa tu môže pohybovať aj len v stotinách milimetra. Pre dostatočnú hĺbku ostrosti je niekedy potrebné urobiť až stovky záberov. Čoraz viac pokročilých fotoaparátov má zabudovanú funkciu Focus Bracketing, pomocou ktorej je ľahšie urobiť sériu fotografii, ktoré sa potom v počítači spoja do záberu s väčšou hĺbkou ostrosti.

 

Záber zložený z 9 záberov. Pozadie je výrazne rozostrené, takže tu máme malú hĺbku ostrosti. Vďaka technike Focus Stacking je ale vážka v širšom poli hĺbky ostrosti, aká by sa dal dosiahnuť priclonením objektívu. Porovnajte so záberom vyššie v článku.

 

Tip: Pri snahe o veľkú hĺbku ostrosti, niektorí fotografi preháňajú nastavenie vysokého clonového čísla. Je to kontraproduktívne. Dostatočná hĺbka ostrosti sa dá dosiahnuť aj ne s najvyššími clonovými číslami. Od určitej clony sa začne znižovať kvalita obrazu vinou difrakcie. Difrakcia je odchyľovanie svetelných vĺn pri prechode malým clonovým otvorom. Navyše sa na záberoch môžu objaviť nečistoty, ktoré sú na snímači a pri nižších clonových číslach nemusia byť vidieť.

Záver

Pamätajte, že hĺbka ostrosti je dôležitý nástroj na tvorbu efektov a nálad vo fotografiách, takže neváhajte experimentovať a objavovať nové spôsoby, ako ju využiť na zlepšenie svojich snímok. Umelecké využitie úzko súvisí s použitou technikou a jej nastavením. Prácu s hĺbkou ostrosti zvládnete len vtedy, keď ovládnete všetky faktory, ktoré na ňu vplývajú.

Zjednodušene si zopakujme:

 • Čím je snímač menší, tým je hĺbka ostrosti väčšia a naopak.
 • Čím má objektív kratšiu ohniskovú dĺžku, tým je hĺbka ostrosti väčšia a naopak.
 • Čím je clonové číslo nižšie, tým je hĺbka ostrosti menšia a naopak.
 • Čím je zaostrený objekt bližšie, tým je hĺbkam ostrosti menšia a naopak.
 • Čím je pozadie ďalej od fotografovaného objektu, tým je pozadie výraznejšie rozostrené a naopak.
 • V praxi využívame všetky vymenované faktory, rôzne ich kombinujeme.

 

Odporúčané články:

Expozičné režimy: Pokročilé

MFT systém a malá hĺbka ostrosti

Hĺbka ostrosti
0 5 with 0
 
počet hodnotení: 0

Komentáre

Pre pridanie komentára sa musíte prihlásiť...