Kontakt


FOTOma

Palackého 12
811 02 Bratislava

Všeobecný mail a marketingová spolupráca
fotoma@fotoma.sk

 

Redakcia
martin.farkas@prolaika.sk

 

Workshopy a fotovýlety
kotus@prolaika.sk