Do uzávierky súťaže Slovak Press Photo ostáva iba týždeň!

Do uzávierky súťaže Slovak Press Photo ostáva iba týždeň!

Novinky  /  FOTOma.sk / 24.08.2015 / 13:10

SLOVAK PRESS PHOTO a Hlavné mesto SR Bratislava pozývajú fotografov, žurnalistov, filmárov zo Slovenskej republiky a okolitých krajín na účasť v 4. ročníku súťaže SLOVAK PRESS PHOTO, ktorá sa koná pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka, ministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala.

SLOVAK PRESS PHOTO je súťaž a následná výstava prinášajúca nezávislé autentické obrazové svedectvo o živote tak, ako ho vidia žurnalisti žijúci na Slovensku a v krajinách východnej Európy. Cieľom súťaže a výstavy je umožniť verejnosti byť očitým svedkom udalostí a javov uplynulého roka. 

Zámerom súťaže je motivovať tvorcov v oblasti obrazovej žurnalistiky v každodennom stereotype ich práce. Pozdvihnúť úroveň slovenskej fotografie a stimulovať jej rozvoj ako významného komunikačného média i vizuálneho umenia. Chceme konfrontovať kvalitu našej i zahraničnej novinárskej fotografie, zamerať sa na témy, ktoré sú aktuálne a spoločensky naliehavé, umožniť prezentovať sa aj mladým fotografom a fotografiám, ktoré v médiách, napriek ich kvalitám, nenachádzajú uplatnenie. V novej medzinárodnej kategórii – krátke video chceme vyvolať konfrontáciu a tým aj snahu o kvalitatívny rast tvorcov krátkych spravodajských, dokumentárnych, reportážnych šotov, ktoré vznikli so zámerom byť publikované v audiovizuálnych médiách. 

Víťazná fotografia minulého ročníka (Michal Burza - Majdan)

SLOVAK PRESS PHOTO prichádza v 4. ročníku viacerými novinkami.

V prvom rade prijal naše pozvanie ako predseda poroty významný americký fotograf, jeden zo zakladateľov agentúry NOOR Stanley Greene (USA), viacnásobný víťaz World press photo (www.noorimages.com). Ďalšími novými zahraničnými členmi poroty sú Vasily Prudnikov (Bielorusko) fotograf, kurátor, historik fotografie, riaditeľ Rus Press Photo a vynikajúci úspešný ukrajinský fotograf Alexander Chekmenev, ktorý prišiel osobne podporiť zahájenie tohoročnej súťaže. A tešíme sa, že na jeseň budeme môcť otvoriť výstavu jeho fotografií v Palffyho paláci v Bratislave.

 Tento rok sa môžu do súťaže prihlasovať aj tvorcovia krátkych aktuálnych audiovizuálnych šotov, pretože od tohto ročníka pre nich v spolupráci s RTVS otvárame novú medzinárodnú kategóriu, ktorú bude posudzovať špeciálna trojčlenná porota.

V tomto ročníku budú môcť slovenskí fotografi, ktorí tvoria pre médiá, prihlasovať svoje práce do  kategórií: reportáž, aktualita, portrét, každodenný život, svet umenia, šport a príroda.  Ďalšia kategória je pre mladých fotografov do 25 rokov a študentov.

Pre slovenských fotografov pribudla zvláštna kategória pod záštitou MZVaEZ Slovensko – bohatstvo v rozmanitosti – tradícia a súčasnosť. Najlepšie snímky v tejto kategórii budú v roku 2016, keď bude Slovensko predsedať Rade EÚ, prezentované na všetkých zastupiteľských úradoch SR vo svete.

 Pre zahraničných fotografov aj v tomto ročníku otvárame kategóriu stredoeurópska fotografia, ktorej sa okrem fotografov z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska môžu od tohto ročníka zúčastniť aj fotografi z Bieloruska a Ukrajiny.

Minuloročný víťaz kategórie životné prostredie (Škorce na Neziderskom jazere, Tomáš Hulík)

Okrem cien pre víťazov jednotlivých kategórií udeľujeme v spolupráci s našimi partnermi hlavnú cenu súťaže Grand Prix pre najlepšiu fotografiu súťaže. Ako každý rok odovzdáme Cenu za celoživotné dielo a pod záštitou primátora mesta Grant Bratislavy určený na fotografovanie premien Bratislavy.

V rámci výstavy bude opäť prebiehať divácka súťaž v priestoroch výstavy i na našich webových stránkach.

Záujemcovia môžu svoje práce, ktoré vznikli na publikačné účely v období od augusta 2014, prihlasovať a posielať od 15. 6. 2015, kedy bude na našej webovej stránke spustený registračný systém,  do 31. augusta 2015. Súťažiť môžu aj s prácami, ktoré neboli publikované z rozličných dôvodov.

 

Hodnotenie poroty bude prebiehať od 16.9. do 18.9. 2015 v Justiho sieni Primaciálneho paláca:

 

Fotografické práce bude posudzovať sedemčlenná medzinárodná porota v zložení:

 


Stanley Greene – fotograf, USA, predseda poroty


Alexander Chekmenev
– fotograf, Ukrajina

Vasili Prudnikov – fotograf, Bielorusko

Jindřich Štreit  - fotograf a pedagóg, Česká republika

Roman Vondrouš – fotograf, Česká republika

Judita Csaderová – fotografka a pedagogička Slovensko

Jana Hojstričová – fotografka, prorektorka VŠVU, Slovensko

a trojčlenná medzinárodná porota pre video:

Pavol Barabáš – režisér a kameraman, Slovensko, predseda poroty

Zdeněk Šámal – riaditeľ spravodajstva ČT, Česká republika

Tomáš Stanek – fotograf a kameraman, Slolvensko

 

Sprievodné akcie


15. 9. 2015 
workshop predsedu poroty Stanleyho Greena v VŠVU. Viac informácií o workshope sa dozviete tu.

 

17. 9. 2015 
vernisáž výstavy ukrajinského fotografa a člena poroty Alexandra Chekmeneva  v Pálffyho paláci v Bratislave. Výstava potrvá do novembra 2015.

 

Výsledky súťaže SLOVAK PRESS PHOTO 2015 budú vyhlásené na slávnostnom večeri spojenom s udeľovaním cien 21. 10. 2015. Ocenené práce budú následne vystavené na výstave od 22. 10. 2015 do 30. 11. 2015 v priestoroch Starej radnice (Múzeum mesta Bratislavy) a v Justiho sieni Primaciálneho paláca. 

Viac informácií o projekte, podmienkach súťaže, súťažných kategóriách, štatút súťaže a prihlasovací formulár nájdete na: www.slovak-press-photo.sk

Do uzávierky súťaže Slovak Press Photo ostáva iba týždeň!
0 5 with 0
 
počet hodnotení: 0

Komentáre

Pre pridanie komentára sa musíte prihlásiť...