Objektívy III. - ohnisková dĺžka a perspektíva

Objektívy III. - ohnisková dĺžka a perspektíva

Naučte sa kreatívne využívať vplyv ohniskovej dĺžky na perspektívu.  /  Srnec Karol / 02.08.2023 / 06:00

V predchádzajúcej časti seriálu o objektívoch sme si vysvetlili vplyv ohniskovej dĺžky objektívov na uhol záberu a priblíženie. Výber objektívu vplýva ale aj na podanie perspektívy. Podľa slovníku je perspektíva zdanlivé zbiehanie sa rovnobežiek a zmenšovanie sa predmetov v diaľke.

 

Perspektíva je dôležitým prvkom vo fotografii, ktorý ovplyvňuje, ako sú objekty a scény vnímané na snímkach. Zahrňuje spôsob, akým sa vzťahujú veľkosti, tvary a vzdialenosti objektov v obraze. Správne použitie perspektívy môže viesť k vizuálne zaujímavým a pôsobivým fotografiám. Pozrime sa na to, ako prácu s perspektívou ovplyvňuje ohnisková dĺžka objektívu.

Ohnisková dĺžka objektívu je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim perspektívu vo fotografii a priamo vplýva na našu kreativitu.

 

Pri rôznych ohniskových dĺžkach sa mení zorné pole objektívu, čo vedie k rozdielnym perspektívam:

  • Krátka ohnisková dĺžka (širokoúhlý objektív): Pri použití krátkej ohniskovej dĺžky (napríklad 20 mm) je zorné pole široké. To znamená, že objektív zachytáva široký úsek scény. Týmto spôsobom je možné zvýrazniť rozsiahle prostredie a zdôrazniť pocity priestoru a perspektívy. Objekty v blízkosti objektívu sa zdajú byť veľké, zatiaľ čo tie v diaľke sa zdajú menšie, čo môže posilniť dojem hĺbky.
  • Stredná ohnisková dĺžka (normálny objektív): Stredná ohnisková dĺžka (napríklad 50 mm) sa často považuje za "normálny" pohľad, ktorý približuje scénu, ktorá sa blíži ľudskému videniu. Týmto spôsobom sa zvyšuje vnímanie priestoru a perspektívy, ktoré sú podobné tomu, čo vidíme na vlastné oči.
  • Dlhá ohnisková dĺžka (teleobjektív): Pri použití dlhej ohniskovej dĺžky (napríklad 200 mm) je zorné pole úzke, čo znamená, že objektív zachytáva užší úsek scény. Teleobjektív splošťuje perspektívu, čo vedie k zmenšeniu dojmu hĺbky. Toto môže byť výhodné, ak chceme zvýrazniť izolovaný objekt a zbaviť sa rušivých pozadí.

 

Samotná ohnisková dĺžka nemá vplyv na perspektívu, tu má až v spojitosti so vzdialenosťou fotoaparátu od rôzne vzdialených objektov. Preto pojem perspektíva spájame aj s ohniskovou dĺžkou. Ak chete aby mal fotografovaný objekt/scéna nejakú veľkosť na zábere, musíte byť od neho na určitú vzdialenosť. A ta sa bude líšiť v závislosti na ohniskovej dĺžke objektívu. So širokouhlým objektívom musíte byť oveľa bližšie, ako s teleobjektívom. A práve to ma vplyv na perspektívu.

Fotograf volí ohniskovú dĺžku podľa svojho zámeru a nie aby sa nenachodil. Výberom objektívu konkrétnej ohniskovej dĺžky a vzdialenosťou od scény, ktorú fotografujeme vieme ovplyvniť podanie perspektívy.

 

Základné cvičenie

Náš zrak vníma perspektívu podobne, ako 50 mm objektív (platí pre plný formát). Preto kedysi bol 50 mm objektív súčasťou kitu s filmovým fotoaparátom. S rozšírením transfokátorov bol neskôr nahradený univerzálnejším štandardným zoomom.

Vplyv ohniskovej dĺžky na perspektívu si vyskúšate ľahko. Vyberte si objekt a nasnímajte ho rôznymi ohniskovými dĺžkami tak, aby bol na fotografii vždy rovnako veľký. Budete pri tom musieť meniť vzdialenosť od fotografovaného objektu.

Pri analyzovaní fotografii si všimnite rozdiely v perspektíve a zároveň aj v zachytení pozadia.

Superširokouhlý objektív

 

16 mm superširokouhlý objektív má najširší uhol záberu a najmenšie priblíženie, preto musíte byť veľmi blízko fotografovaného objektu. Pozadie sa zdá veľmi vzdialené. Veľmi dobre vidno kruhovú základňu. Všimnite si až dramaticky zvýraznenú perspektívu roztiahnutých rúk sôch.

Širokouhlý objektív

 

24 mm širokouhlý objektív tiež zvýrazňuje perspektívu, ale už nie tak výrazne ako superširokouhlý objektív. Pri fotografovaní súsošia už musíte poodstúpiť ďalej. Pozadie sa javí o niečo bližšie. Kruhová základňa sa akoby naklopila dozadu a perspektíva roztiahnutých rúk je o niečo menej dramatická.

Základný objektív

 

50 mm základný objektív zobrazuje perspektívu podobnú ľudskému oku. Preto hovoríme o prirodzenej perspektíve. Vzdialenosti medzi objektami sa javia rovnako, ako to vidíme voľným okom. Oproti širokouhlým objektívom je pozadie bližšie.

Krátky teleobjektív

 

80 mm krátky teleobjektív. Od súsošia musíte byť ďalej, aby sa vošlo do záberu. Podanie perspektívy je stlačené. Kruhová základňa je eliptickejšia. Pozadie sa zdá bližšie ako v skutočnosti.

Teleobjektív

 

S 200 mm teleobjektívom musíte ísť ďaleko od objektu, aby sa vošiel do záberu. Perspektíva je plochá, výrazne stlačená. Pozadie sa zdá oveľa bližšie od súsošia. Scéna už vyzerá ako zostavená z plochých kulís. Kruhový tvar základne je už ťažko čitateľný.

Využitie v praxi

  • Ak chceme perspektívu zvýrazniť, použijeme širokouhlý objektív. Rôzne vzdialené objekty sa budú javiť od seba vzdialenejšie, ako sú v skutočnosti.
  • Ak chceme prirodzenú perspektívu použijeme základný objektív. Vzdialenosť medzi objektami sa bude javiť na fotografiách rovnako, ako v skutočnosti.
  • Ak chceme perspektívu potlačiť, použijeme objektív s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou. Vzdialenosť medzi objektami sa na fotografiách javí kratšia, ako v skutočnosti.

Rybie oko

 

Rybie oko je najširokouhlejší objektív vôbec a najviac zvýrazňuje perspektívu. Ruky, ktoré sú bližšie k objektívu sú neprimerane veľké k hlave a telu, ktoré sú ďalej od objektívu. Je to v poriadku, ak je to váš zámer.

Superširokouhlý a širokouhlý objektív

 

Širokouhlý objektív zvýrazní perspektívu architektúry, ak fotografujete z podhľadu.

 

Interiér kostola sa vďaka zvýrazneniu perspektívy zdá oveľa väčší, ako je v skutočnosti.

Základný objektív

 

Prirodzená perspektíva základného objektívu.

Krátky teleobjektív

 

Krátky teleobjektív mierne stláča perspektívu, čo je žiadúce pri portrétoch.

Teleobjektív a superteleobjektív

 

Teleobjektív nielen priblížil túto pláž, ale stlačením perspektívy spôsobil, že vzdialenosti vyzerajú kratšie, ako v skutočnosti.

 

Teleobjektívom môžete dať do súvisu aj veľmi vzdialené objekty. Dunajský pivovar je na jednom brehu Dunaja, hrad na druhom. Vzdialenosť medzi nimi je 1 kilometer.

Ešte jeden príklad

Ten istý objekt môžete počas jedného fotenia zachytiť s rôznou perspektívou. Ako som tu urobil u tohto Jaguara E-Type v leteckom hangáre.

 

14 mm superširokouhlý objektív. Perspektíva je veľmi výrazná, niekedy hovoríme, že je dramatická. Z hangáru vidno pomerne veľkú časť. 3D efekt automobilu je zvýraznený.

 

50 mm základný objektív s prirodzeným podaním perspektívy.

 

200 mm teleobjektív. Perspektíva je plochá (stlačená). Úzky uhol záberu umožňuje mať pozadie pod kontrolou. Začína vznikať efekt kulís. Jednotlivé plány sú akoby divadelné kulisy. 3D efekt automobilu je potlačený.

Záver

Objektívy rôznych ohniskových dĺžok vieme využiť kreatívne, aby sme perspektívu zvýraznili, stlačili, alebo ju zaznamenali prirodzene. Pred stlačením spúšte si premyslite, ako perspektívu využijete pre podporenie vášho vizuálneho zámeru.

Odporúčané články:

Objektívy I. - konštrukcia a základné parametre

Objektívy II. - ohnisková dĺžka a uhol záberu

Ponuka objektívov v obchode Pro.Laika.

Objektívy III. - ohnisková dĺžka a perspektíva
5 5 with 1
 
počet hodnotení: 1

Komentáre

Pre pridanie komentára sa musíte prihlásiť...