17. ročník letnej fotoškoly domu fotografie 2013

Novinka  /  Tlačová Správa / 10.06.2013 / 00:00

17. ROČNÍK LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE 2013 bude prebiehať od piatku - 5. júla do piatku - 12. júla 2013 v meste Spišská Nová Ves: fotodielne, semináre a prezentácie, konzultácie portfólií a finálna elektronická prezentácia výstupov z jednotlivých tried. Sprievodné výstavy prebiehajú od apríla do novembra v Galérii Domu fotografie v Liptovskej Galérii P.M. Bohúňa v meste Liptovský Mikuláš.

Festival sa uskutoční vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. Cieľom projektu je výchova umením - fotografiou, ako i vytvorenie voľného fotografického fóra pre domácich a zahraničných fotografov, kurátorov a verejnosti prostredníctvom dielní, seminárov, konzultácií portfólií, diskusií a sprievodných výstav.
V rámci 17. ROČNÍKA LETNEJ FOTOŠKOLY DOMU FOTOGRAFIE 2013 organizátoripripravili 7 intenzívnych fotografických dielní v rôznych žánroch a témach pod vedením renomovaných fotografov. Triedy fotodielní sú lokalizované v partnerských organizáciách – v Galérii umelcov Spiša a v priestoroch Mesta Spišská Nová Ves. Fotodielne v Spišskej Novej Vsi sú realizované pod záštitou primátora mesta – PhDr. Jána Volného.
Dom fotografie bude počas festivalu hosťovať predbežne 15 hostí z 5 krajín/ SR, ČR, Poľsko, USA, Kanada, ktorí sa zúčastnia projektu ako lektori, autori sprievodných výstav, konzultanti portfólií a lektori večerných seminárov.
Maratón večerných SEMINÁROV A PREDNÁŠOK pre účastníkov a širokú verejnosť bude prebiehať v termíne 6.7. 9.7. 2013 (sobota - utorok) v čase 18.30 - 21.30 v koncertnej sále Galérie umelcov Spiša.

KONZULTÁCIE PORTFÓLIÍ 
pre profesionálov, neprofesionálov, študentov a širokú verejnosť budú prebiehať 7.7. 9.7. 2013 (nedeľa - utorok) v čase 10.00 - 16.00 v  priestoroch Galérie umelcov Spiša.
LEKTORI FOTODIELNÍ
■ Marián BÉREŠ, ČR 
■ Petra BOŠANSKÁ, SR
■ Martin ČREP,SR 
■ Jerzy GAWEL, Poľsko 
■ William MOKRYNSKI, Kanada / Veľká Británia 
■ Roberto MUFFOLETTO, USA / Holandsko
■ Kamil VARGA,ČR / SR
 
HOSTIA FESTIVALU (predbežne)/výstavy, prednášky a konzultácie portfólií
Pavol BREIER, SK
JanaHOJSTRIČOVÁ, SK
Anna MAXIMOVÁ, CZ/SK
Tomáš AGAT Blonski, PL
SPRIEVODNÉ VÝSTAVY Galéria Domu fotografie, Liptovský Mikuláš: 
■ V4 mojimi očami - 4 fotografi o podobách zoskupenia V4
■ Hommage Martinovi Martinčekovi - 34 fotografov v dialógu s odkazom nestora slovenskej fotografie
■ Ľubo Stacho - profilová výstava fotografa k 60. výročiu narodenia
KONTAKT, INFORMÁCIE
↘ Podrobnosti k fotodielňam a konzultáciám, zoznam lektorov, hostí, sprievodné výstavy a predbežný program podujatia je na webovej stránke www.domfoto.sk a na majly: domfoto@domfoto.sk
Dielne, prihlášky, informácie o lektoroch, programe a ubytovaní / 0905 974 855: Dušan Beláň, produkčný festivalu / Juraj Kostka, registrácia a office manažér
Press informácie a výstavy / 0905 288 717: Lucia Benická, autorka a kurátorka projektu
17. ročník letnej fotoškoly domu fotografie 2013
0 5 with 0
 
počet hodnotení: 0

Komentáre

Pre pridanie komentára sa musíte prihlásiť...