Výstava Zvieratník

Výstava Zvieratník

Výstavy a vernisáže  /  PRO.Laika

Peter Dunaj – Spily a Jozef Barta vás pozývajú na ich spoločnú výstavu kolekcie obrazov a objektov - Zvieratník - inšpirovanú básňami G. Apollinaira.

Termín výstavy

1.2 - 31.3.2020

Miesto

PRO.Laika Gallery Restaurant, Palackého 14, Bratislava

Peter Dunaj - Spily (Bratislava, 1948)

Narodil sa roku 1948 v Bratislave. Pôvodne projektant v stavebnej organizácii, začal v roku 1988 kresliť a maľovať na sklo, intuitívne, bez znalosti technologického procesu tvorby. Od začiatku až po posledné práce sa obrazy autora rozvíjali a premieňali, ale ich vnútorná osnova ostala stála. Peter deformuje tvary bytostí a vecí až po ich segmentálne rozloženie. Výrazom, spájaním nečakaných a protichodných motívov sa jeho diela približujú surrealistickým predstavám o prelínaní predmetného sveta zo svetom snov, fikcií, mýtov a poézie. Zakladá si svoj svet, v ktorom sa môže jeho fantázia spontánne uvoľňovať. Autor je výborným fabulátorom, obsahy sú určované fantáziou a nie logikou, námety kladie k sebe hravou náchylnosťou k paradoxom. Prevláda farebná harmónia a zmysel pre rytmizáciu plochy. V dielach nachádzame zvláštne vzťahy medzi symetriou a asymetriou, detailom a celkom, nečakané spoje a udivujúce metamorfózy tvarov. Peter Dunaj – Spily kladie otázky a v odpovediach na ne sprítomňuje groteskno i tragickosť našej doby. Jeho tvorba by sa dala zaradiť skôr do skupiny Neuve Invention /Nová invencia/, ktorú vytvoril Jean Dubuffet vo svojej Collection de l´art brut v Lausanne.

 

 

Jozef Barta (Šurany, 1959)

Korene má v Komjaticiach, vyrastal v Ivanke pri Nitre a v Nitre. Teraz žije a pracuje v Bratislave. Vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave. Kreslí, modeluje, reže do dreva už asi 40 rokov, od stredoškolských čias. Najviac ho naučil a naštartoval sochár Július Bartfay, ktorý mu ukázal, ako pracovať s plastelínou, hlinou, sadrou a hlavne s drevom. Ovplyvnili ho tiež Etruskovia, Michelangelo, Majster Pavol, Rembrandt, Brancusi, Modigliani, Mštrovič, Tibor Bartfay, Henry Moore, Erzia, Eliáš. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych rezbárskych sympózií doma aj v zahraničí. Vystavuje samostatne aj spolu s inými.

Komentáre

Pre pridanie komentára sa musíte prihlásiť...