Koloman Wagner: RETRO 75 (fotografie zo šuflíku)

Koloman Wagner: RETRO 75 (fotografie zo šuflíku)

Výstavy a vernisáže  /  FOTOma.sk

Lokácia

Staromestský klub 10x10, Školská 14, Bratislava

Koloman Wagner vyrástol a žije v Bratislave. S fotografovaním sa začal vážnejšie zaoberať na priemyslovke a po jej ukončení. Začiatkom 60-tych rokov pravidelne navštevoval fototribúny, ktoré sa konali v mestskom osvetovom centre v Astorke na Suchom mýte. Bola tu možnosť anonymne vystaviť svoje fotky a čakať na verdikt hodnotiacich osobností.

Je jedným zo zakladujúcich členov fotografického klubu B&W. Klub tento rok oslávi 25 rokov nepretržitej činnosti.

Ako päťdesiatnik si svoje teoretické a praktické vedomosti doplnil diaľkovým štúdiom na Pražskej fotografickej škole, ktorú v roku 1996 úspešne absolvoval. Lákala ho reportážna fotografia. Podľa neho je to najsilnejšia a najpôsobivejšia fotografická kategória, ktorá vyžaduje byť vždy tam, kde sa niečo deje. Nakoľko zamestnanie mu to nedovoľovalo, venuje sa popri občasnej reportážnej fotografii (fotky z augusta 1968, zahájenie prevádzky mosta SNP a rok 1989) svojej druhej láske- zátišiam. Tým tzv. nájdeným, ktoré ponúka sám život, i tým komponovaným. Vzorom pri tejto tvorbe mu je svetoznámy český fotograf Jozef Sudek.

Dodnes zostáva verný čiernobielej fotografii. Venuje sa foteniu zátiší a street fotografii, ktoré prezentuje na stránke klubu B&W. Od roku 2000 začína tvoriť cyklus „Moje sklá „ tieto fotografie tvoria podstatnú časť tejto výstavy. Okrem účasti na každoročnej klubovej výstave, zrealizoval dve vlastné výstavy v rokoch 2000 a 2005. Posledné tri roky sa úspešne zúčastnil akcie Foto v záhrade, ktorú každoročne organizuje Nezávislá organizácia bratislavských fotografov NOBAF. Dnes sa čiastočne vracia ku klasickej fotografii a fotografuje na čiernobiely negatívny materiál formátov 6x6 až 13x18. Svoje negatívy skenuje. Fotoaparát pre neho nie je len technický prostriedok k zaznamenaniu fotografie ale i predmet vysokej estetickej hodnoty a verný priateľ. Fotografovanie je pevnou a neodmysliteľnou súčasťou jeho života. 

Komentáre

Pre pridanie komentára sa musíte prihlásiť...